هرچه میخواهددل تنگت بگو
 

مقدمه :

هر روح به چیزی میل می کند که با طبیعتش مطابق است و نیرویی مطابق ارزش و استعداد خود پدید می آورد که عشق نام دارد این عشق در همه چیز جریان دارد . پس عشق امری فراگیر و در ضمن دارای مراتب است .

ابن سینا عشق را در مراتب گوناگون هستی از ضعیف ترین درجه تا قوی ترین مرتبه آن، یعنی واجب الوجود جاری دانسته است؛ عشق در هریک از این مراتب از درجات گوناگونی برخوردار است.

به نظر وی راز بقا و تكامل در عشق است. علاوه بر این او با استمداد از ذوق عرفانی و روش فیلسوفانه به اثبات اتحاد عشق و عاشق و معشوق پرداخته و توانسته است تسلط عشق را در پهنه وسیع جهان مدلل دارد.

معنای عشق :

ابن سینا در رساله فی ماهیه العشق میگوید : "عشق در حقیقت خود ، چیزی جز نیکو شمردن امر حسن ( نیک و زیبا ) و جدا ملایم نیست . بر این اساس وی معتقد است که هر یک موجودات چیزی را که ملایم و سازگار خود می یابد تحسین می کند و اگر خود فاقد آن است به سوی آن کشیده می شود . خیر خاص هر موجودی رسیدن به آن چه در حقیقت ملایم اوست یا آن چه گمان می رود که ملایم اوست ، دانسته می شود .

ابن سینا در کتاب قانون خود تعریفی از عشق آورده است ، اما منظور عشق او در آن ، نوعی وابستگی و جذبه ی مالیخولیایی یک انسان به انسان دیگر است . بنابراین ابن سینا در این کتاب ، عشق را نوعی بیماری می داند و به راه های درمانش نیز اشاره می کند . تعریف او در این باره چنین است : " عشق نوعی بیماری مشابه مالیخولیاست که انسان خودش را بدان مبتلا می سازد، بدین طریق که نیکویی و شایستگی برخی صورت ها و شمایل بر اندیشه و فکر مسلط و غالب می شود . "

رابطه ی عشق و ادراک :

خواجه نصیر طوسی در شرح سخنان ابن سینا توضیح می دهد که هر چیزی که خیر در اوست مختار و برگزیده است و ادراک آن چه برگزیده است ، از آن جهت که برگزیده است حب نام دارد ، باید افزود " شدت حب " را عشق می نامند .

هر چه ادراک کاملتر باشد و مدرک خیریت بیشتری داشته باشد ، عشق شدیدتر خواهد بود . ادراک تام و کامل صورت نمی پذیرد ، مگر با وصول تام و کامل .

مراتب عشق :

سخن از مراتب عشق را در مباحث ابن سینا می توان در باب مراتب لذت یافت . لذت مراتبی دارد و در مورد هر لذت برنده و لذت دهنده یی مطابق عالم و حالاتش است . از آنجا که رابطه عاشق و معشوق ، رابطه لذت برنده ( لاذ ) و لذت دهنده ( ملتذ) نیز هست ، مراتب لذت ، مراتب عشق نیز می باشد .

الف) عشق خداوند به خود : این عشق ، بالاترین مرتبه از مراتب عشق است . دلیل این امر از نظر ابن سینا آن است که خداوند متعال بالاترین مرتبه ادراک را داراست هم چنین او بالاترین درجه کمال را دارد تا آن حد که از عدم و امکان که منبع شر هستند به دور است بر اساس نظر خواجه نصیر شدت عشق بر اساس همین دو معیار ادراک و کمال مشخص می شود . بنابراین ، خداوند لذاته بزرگترین عاشق و معشوق و هم چنین بزرگترین لاذ و ملتذ است .

ابن سینا برای توضیح بیشتر خود به تفاوت عشق ( به معنای حقیقی ) و شوق پرداخته است . عشق حقیقی عبارت است از : " شادمانی و بهجتی که از تصور حضور داشتن یک ذات ایجاد می شود ."

هر چه ادراک کاملتر باشد و مدرک خیریت بیشتری داشته باشد ، عشق شدیدتر خواهد بود . ادراک تام و کامل صورت نمی پذیرد ، مگر با وصول تام و کامل .

اما معنای شوق ، حرکت برای تمام کردن آن ابتهاج است ، هنگامی که صورت از یک جهت تحقق و تمثل یابد . به گونه یی که در قوه خیال تمثل یافته است و از جهت دیگر تمثل نیافته باشد . چنان که پیش می آید که در

حس تمثل نیابد تا به سبب شوق تمثل حسی برای یک امر حسی کامل و تمام گردد . پس هر مشتاق به چیزی دست یافته و به چیز دیگری هم دست نیافته است ، ولی عشق چیز دیگری است . بر این اساس خداوند تعالی منزه از شوق است ، زیرا ممکن نیست چیزی از او غایب باشد

ب ) عشق جواهر عقلی به ذات خداوند و به ذات خود : این عشق دومین مرتبه از مراتب عشق است .

ج ) عشق عاشقان مشتاق : ایشان از آن روی که عاشقند ، چیزهایی یافته اند و از آن لذت می برند و از آن لحاظ که مشتاق ، دچار رنجه هستند. اگر چه چون این رنجه ها از جانب معشوق است برای آنها رنجه هایی لذت بخش است

د ) عشق نفوس بشری در تردد میان جهان ربوی و جهت فرودین

ه ) عشق نفوسی که طبیعت بر آن ها حاکم است

ابن سینا معتقد است عشق در همه ی موجودات جاری است .وی در رساله فی ماهیه العشق آشکارا به این نظر اشاره می کند و یاد آور می شود که عشق به نوع انسان اختصاص ندارد ، بلکه در جمیع موجودات اعم از افلاکیان و عناصر و موالید ثلاث معدن ، نبات و حیوان و دیگر هویات و موجودات جاری و ساری است .

نتیجه گیری :

ابن سینا با توجه به معنای عشق که همان نیکو شمردن امر زیبا و ملایم است . معتقد است که خیر هر یک از موجودات رسیدن به آن چه ملایم اوست می باشد . هر چیزی که خیر موجود در آن است ، برگزیده است و ادراک آن ، از آن جهت که برگزیده است حب نام دارد . شدت حب همان عشق است . هم چنین در ادامه به تفاوت عشق و شوق پرداخته است .

مراتب عشق از دیدگاه وی عبارتند از : عشق خداوند به خود ، عشق جواهر عقلی قدسی به ذات خداوند و به ذات خود ، عشق عاشقان مشتاق ، عشق نفوس بشری در تردد میان جهت ربوبی و جهت فرودین و عشق نفوسی که طبیعت بر آن حاکم است . ابن سینا معتقد است عشق به زیبایی در همه ی موجودات عالم جاری است .


+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم آذر 1391ساعت 10:54  توسط ساناز | 

همه والدین دوست دارند فرزندان شان خوب تربیت شوند، اما در مسیر رشد او اشتباهاتی می‌كنند كه در ذهن كودك به كنش‌ها و اعمال نادرست می‌انجامد.


تربیت فرزند

اگر بپرسید مهم‌ترین وظیفه پدر و مادر در قبال فرزندان چیست، پاسخ بیشتر والدین احتمالاً این است كه خوب تربیت شان كنند. همه والدین دوست دارند فرزندان شان خوب تربیت شوند، اما در مسیر رشد او اشتباهاتی می‌كنند كه در ذهن كودك به كنش‌ها و اعمال نادرست می‌انجامد. هر قدر این اشتباهات بیشتر باشد، ناهنجاری‌های تربیتی یا تمایلات او در شكستن هنجارها و فاصله گرفتن از آداب و رفتار پرورش یافته بیشتر است.

پدر و مادر، افراد دیگر خانواده، اقوام و... چه اشتباهاتی می‌كنند كه اثرات منفی آن دامن‌گیر فرزند، والدین، خانواده و حتی اجتماع می‌شود؟

عصبانیت و فریاد

بعضی والدین كم‌حوصله‌تر، آگاهانه یا ناآگاهانه برای دست برداشتن كودك از رفتاری خاص یا وادار کردن او به انجام یك كار، عصبانی شده و به فریاد و دادن زدن روی می‌آورند. این اشتباه شاید در همان لحظه خواسته آن‌ها را عملی كند، اما كودك شان نیز یاد می‌گیرد همین رفتار را در برابر دیگران یا حتی خود آن‌ها انجام دهد و برای رسیدن به خواسته‌هایش صدا را بلند كرده، به كنش‌ها و واكنش‌های عصبی و لجبازانه روی آورد.

تنبیه بدنی

كودكانی كه مدام كتك می‌خورند، كم‌كم حساسیتی به درد نشان نمی‌دهند و جری‌تر می‌شوند. بسیاری از خانواده‌ها گرچه در حرف تنبیه بدنی را نكوهش می‌كنند، ولی وقتی به تصوری نادرست، كارد به استخوان شان می‌رسد از این عمل رویگردان نیستند و عامدانه تنبیه را حتی به شكلی خفیف برای تربیت‌ فرزند موثر می‌دانند! این اثر کوتاه مدت، موقتی و به شدت خطرناك است.

نقش خانواده، به ویژه پدر و مادر در آموزش و تربیت و سهم آن‌ها در شكل‌گیری آینده كودك بسیار است؛ موارد اشتباه آموزشی و تربیتی در مواجهه با كودكان نیز بسیار است.

حتی مداوم نبودن تنبیه و استفاده اندك و به شكل خفیف آن اثرات خود را بر ذهن او خواهد گذاشت. از دست رفتن احترام و میل و علاقه به فردی كه تنبیه می‌كند، هرچند بعدها بداند به قصد تربیت صورت گرفته، زمینه‌ساز شكل‌گیری رفتار خصمانه در نهاد او می‌شود و به وی می‌آموزد خشونت و پرخاش توأم با كتك‌كاری، راه رسیدن به خواسته‌ها و رفع مشكلات است. به این صورت، نه‌تنها در خانواده كه در جامعه نیز چنین رفتاری پیش می‌گیرد.

دستورهایی با افعال منفی

به كبریت دست نزن، او را هل نده، سرو صدا نكن و... بازدارندگی، میل لجبازی را افزایش می‌دهد و كودك را در همان سنین یا سال‌های آتی وامی‌دارد بی‌درنگ و بدون تفكر در برابر مباحث بازدارنده موضع بگیرد یا حتی علیه آن طغیان كند. چنین روندی همچنین باعث می‌شود او احساس تحقیر را در خود و احساس قدرت را در دستور دهنده تصور كند و در بزرگ‌سالی همین روش را پیش گیرد. جای چنان دستورهایی می‌توان جملاتی ملایم‌تر با افعال مثبت و آگاه‌ كننده به كار برد مثل: شعله كبریت دستت را می‌سوزاند و...

حتی مداوم نبودن تنبیه و استفاده اندك و به شكل خفیف آن اثرات خود را بر ذهن فرزند خواهد گذاشت.

سرزنش و توهین

سرزنش به خصوص اگر با توهین همراه شود، شأن، شخصیت، اعتماد به نفس و سلامت فكر را از كودك دور می‌كند و به جای مهر و عطوفت به دیگران یا حتی والدین و اعضای خانواده، در ذهن او نامهربانی، بی‌اعتنایی، تحقیر و رفتار توهین‌آمیز را می‌نشاند. كودكی كه با كلمات احمق، كودن، نفهم، دست‌وپاچلفتی و... یا جملات سرزنش‌آمیز توصیف می‌شود، حس حقارت و بی‌ارزش بودن را به ذهن می‌سپارد و از آنجا كه هیچ‌كس نمی‌خواهد موجودی حقیر جلوه كند، یا موضعی تدافعی پیش می‌گیرد یا به طور معمول در لاك تنهایی و خجلت فرو می‌رود و آسیب‌های روانی دیگری را پذیرا می‌شود.

پرسش‌های بازخواستی

استفاده از پرسش‌هایی چون چرا دست به كبریت زدی؟، باز برادرت را هل دادی؟ و... برای تربیت كودكان کم سن و سال اشتباه است. كودكان نمی‌دانند و نمی‌توانند به شكلی منطقی كه مورد انتظار والدین از طرح سوال شان است، دلیل بیاورند. برخی كارهای آن‌ها ناخودآگاه است، حاصل احساس و واكنشی ندانسته و ناگهانی است. طرز جواب یا استدلال و قانع کردن را نیاموخته‌اند. به همین دلیل به جای پرسش‌های بازخواستی باید آن‌ها را از نادرست بودن كارشان آگاه كرد.

بزرگ‌ترین اشتباهات بزرگ‌ترها

كلافگی و تسلیم

شاید شما هم برخی افراد موسوم به لوس و خودخواه را به یاد آورید. اغلب آن‌ها كسانی هستند كه در بخشی از زندگی یا همه آن متوجه شده‌اند اگر والدین شان یا حتی دیگران، محدودیتی هم برای برخی خواسته‌های نادرست آن‌ها در نظر بگیرند، پس از مقداری فشار به اشكال گوناگون آن را لغو می‌كنند و نادیده می‌گیرند.

بنابراین بهترین راه رسیدن به نیازهایشان را بی‌توجهی به شرایط دیگران و در نظر گرفتن خواست و شرایط خود می‌پندارند. چنین اشخاصی ممكن است به موفقیتی ظاهری در به دست آوردن آنچه می‌خواهند برسند، اما شخصیت آن‌ها به احساس و روان دوستان و اطرافیان شان لطماتی می‌زند كه سبب از دست دادن سریع و پیاپی آن‌ها می‌شود. از دست دادن اطرافیان احساس و روان آن‌ها را نیز تهدید می‌كند و از آنجا كه ناكامی برای آن‌ها تلخ است و نمی‌توانند یا نمی‌دانند چطور با آن مواجه شوند مایه عذاب بیشتر خود، نزدیكان یا پدر و مادر می‌شوند.

موارد اشتباه آموزشی و تربیتی

نقش خانواده، به ویژه پدر و مادر در آموزش و تربیت و سهم آن‌ها در شكل‌گیری آینده كودك بسیار است؛ موارد اشتباه آموزشی و تربیتی در مواجهه با كودكان نیز بسیار است. خانواده‌ای كه فرصت تجربه به كودك نمی‌دهد، حد و مرزهای اختیار یا اجبار و كوتاه آمدن یا پافشاری بر انجام كار یا خواسته‌ای را نمی‌شناسد، نیازها و اقتضاهای سنی او را تشخیص نمی‌دهد، ارتباطی مۆثر و مناسب با وی ندارد، انتظاراتی فراتر از حد او دارد، روش‌های درست آموزش و پرورش وی را نمی‌داند یا به كار نمی‌گیرد و... در یك جمله: مدام اشتباه می‌كند و نمی‌تواند مدعی شود دوست دارد فرزندی داشته باشد كه خوب تربیت شده است

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم آذر 1391ساعت 10:33  توسط ساناز | 

 

 

اس ام اس ماه محرم

 

قيامت بي حسين غوغا ندارد"شفاعت بي حسين معنا ندارد"حسيني باش كه در محشر نگويند"چرا پرونده ات امضاء ندارد

 

اس ام اس ماه محرم


عالم همه قطره و درياست حسين ، خوبان همه بنده و مولاست حسين ، ترسم كه شفاعت كند از قاتل خويش ، از بس كه كَرَم دارد و آقاست حسين

 

اس ام اس ماه محرم


عالم همه محو گل رخسار حسين است ، ذرات جهان درعجب از كار حسين است . داني كه چرا خانه ي حق گشته سيه پوش ، يعني كه خداي تو عزادار حسين است

 

اس ام اس ماه محرم


آبروي حسين به كهكشان مي ارزد ، يك موي حسين بر دو جهان مي ارزد ، گفتم كه بگو بهشت را قيمت چيست ، گفتا كه حسين بيش از آن مي ارزد

 

اس ام اس ماه محرم

 

ماه خون ماه اشك ماه ماتم شد ، بر دل فاطمه داغ عالم شد . فرا رسيدن ماه محرم را به عزادارن راستينش تسليت عرض ميكنم

 

اس ام اس ماه محرم

 

اي وجودت عشق را معناي حسين عالمي يك قطره تو دريا حسين فرا رسيدن ماه محرم را به تمامي مسلمانان جهان تسليت مي گم

 

اس ام اس ماه محرم

 

پرسيدم:ازحلال ماه، چراقامتت خم است؟ آهي كشيدوگفت:كه ماه محرم است.گفتم: كه چيست محرم؟باناله گفت:ماه عزاي اشرف اولادآدم است

 

اس ام اس ماه محرم

 

السلام عليكم يااباصالح المهدى (عج)السلام عليك ياامين الله فى ارض وحجته على عباده(ياصاحب الزمان آجرک الله)ماه محرم بر شما وعاشقان حسين تسليت عرض مينمايم)

 

اس ام اس ماه محرم

 

اردوي محرم به دلم خيمه به پا كرد
دل را حرم و بارگه خون خدا كرد

 

اس ام اس ماه محرم

 

محرم آمد و ماه عزا شد
مه جانبازي خون خدا شد
جوانمردان عالم را بگوييد
دوباره شور عاشوار به پا شد

 

اس ام اس ماه محرم

 

حسين ميا به کوفه ، کوفه وفا ندارد ...
اي به دل بسته ، قدري آهسته
کن مدارا با ، زينب خسته ...
يا حسين مظلوم ...

 

اس ام اس ماه محرم

 

يه جائيه تو دنيا همه براش مي ميرن
تموم حاجتا رو همه از مي گيرن
بين دو نهر آبه ، يه سرزمين خشکه
شميم باغ و لاله اش خوشبو ز عط مُشکه
شباي جمعه زهرا زائر اين زمينه
سينه زن حسينه ، يل ام البنينه ...

 

اس ام اس ماه محرم

 

دوست دارم هر چي دارم بدم به راه تو حسين
تا که سينه خيز بيام ميون بين الحرمين

 

اس ام اس ماه محرم

 

السلام اي وادي کرببلا
السلام اي سرزمين پر بلا
السلام اي جلوه گاه ذوالمنن
السلام اي کشته هاي بي کفن

 

اس ام اس ماه محرم

 

کاش بوديم آن زمان کاري کنيم
از تو و طفلان تو ياري کنيم
کاش ما هم کربلايي مي شديم
در رکاب تو فدايي مي شديم
السلام عليک يا ابا عبدالله ...

 

اس ام اس ماه محرم

 

كربلا لبريز عطر ياس شد. . . .نوبت جانبازي عباس شد

 

اس ام اس ماه محرم

 

ديباچه ي عشق و عاشقي باز شود
دلها همه آماده ي پرواز شود
با بوي محرم الحرام تو حسين
ايام عزا و غصه آغاز شود

 

اس ام اس ماه محرم

 

نازم آن آموزگاري را که در يک نصف روز
دانش‌آموزان عالم را همه دانا کند
ابتدا قانون آزادي نويسد بر زمين
بعد از آن با خون هفتاد و دو تن امضا کند

 

اس ام اس ماه محرم


دل را اگر از حسين بگيرم چه كنم
بي عشق حسين اگر بميرم چه كنم
فردا كه كسي را به كسي كاري نيست
دامان حسين اگر نگيرم چه كنم

 

اس ام اس ماه محرم

 

گويند كه در روز قيامت علمدار شفاعت زهراست . . . علم فاطمه دست قلم عباس است.

 

اس ام اس ماه محرم

 

پرسيدم از هلال چرا قامتت خم است ؟
آهي کشيد و گفت ماه محرم است...

 

اس ام اس ماه محرم

 

باز محرم رسيد، ماه عزاي حسين
سينه‌ي ما مي‌شود، كرب و بلاي حسين
كاش كه تركم شود غفلت و جرم و گناه
تا كه بگيرم صفا، من ز صفاي حسين

 

اس ام اس ماه محرم

 

فرشته‌ها از امشب صبوي غم مي‌نوشن
دوباره اهل جنت پيرهن سياه مي‌پوشن

 

اس ام اس ماه محرم

 

با آب طلا نام حسين قاب کنيد
با نام حسين يادي از آب کنيد
خواهيد مه سربلند و جاويد شويد
تا آخر عمر تکيه بر ارباب کنيد
فرا رسيدن ماه محرم تسليت باد

 

اس ام اس ماه محرم

 

باز محرم شدو دلها شکست از غم زينب دل زهرا شکست
باز محرم شد و لب تشنه شد از عطش خاک کمرها شکست
آب در اين تشنگي از خود گذشت دجله به خون شد دل صحرا شکست
قاسم وليلا همه در خون شدند اين چه غمي بود که دنيا شکست
محرم ماه غم نيست ماه عشق است محرم مَحرم درد حسين است

 

اس ام اس ماه محرم

 

هر دم به گوش مي رسد آواي زنگ قافله ، اين قافله تا كربلا ديگر ندارد فاصله .
حلول ماه محرم ، ماه پژمرده شدن گلستان فاطمه تسليت باد . التماس دعا

 

اس ام اس ماه محرم

 

نام من سرباز کوي عترت است ، دوره آموزشي ام هيئت است . پــادگــانم چــادري شــد وصــله دار ، سر درش عکس علي با ذوالفقار . ارتش حيــدر محــل خدمتم ، بهر جانبازي پي هر فرصتم . نقش سردوشي من يا فاطمه است ، قمقمه ام پر ز آب علقمه است . رنــگ پيراهــن نه رنــگ خاکــي است ، زينب آن را دوخته پس مشکي است . اسـم رمز حمله ام ياس علــي ، افسر مافوقم عباس علي (ع)

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام آبان 1391ساعت 13:53  توسط ساناز | 

 

 

اس ام اس ماه محرم

 

قيامت بي حسين غوغا ندارد"شفاعت بي حسين معنا ندارد"حسيني باش كه در محشر نگويند"چرا پرونده ات امضاء ندارد

 

اس ام اس ماه محرم


عالم همه قطره و درياست حسين ، خوبان همه بنده و مولاست حسين ، ترسم كه شفاعت كند از قاتل خويش ، از بس كه كَرَم دارد و آقاست حسين

 

اس ام اس ماه محرم


عالم همه محو گل رخسار حسين است ، ذرات جهان درعجب از كار حسين است . داني كه چرا خانه ي حق گشته سيه پوش ، يعني كه خداي تو عزادار حسين است

 

اس ام اس ماه محرم


آبروي حسين به كهكشان مي ارزد ، يك موي حسين بر دو جهان مي ارزد ، گفتم كه بگو بهشت را قيمت چيست ، گفتا كه حسين بيش از آن مي ارزد

 

اس ام اس ماه محرم

 

ماه خون ماه اشك ماه ماتم شد ، بر دل فاطمه داغ عالم شد . فرا رسيدن ماه محرم را به عزادارن راستينش تسليت عرض ميكنم

 

اس ام اس ماه محرم

 

اي وجودت عشق را معناي حسين عالمي يك قطره تو دريا حسين فرا رسيدن ماه محرم را به تمامي مسلمانان جهان تسليت مي گم

 

اس ام اس ماه محرم

 

پرسيدم:ازحلال ماه، چراقامتت خم است؟ آهي كشيدوگفت:كه ماه محرم است.گفتم: كه چيست محرم؟باناله گفت:ماه عزاي اشرف اولادآدم است

 

اس ام اس ماه محرم

 

السلام عليكم يااباصالح المهدى (عج)السلام عليك ياامين الله فى ارض وحجته على عباده(ياصاحب الزمان آجرک الله)ماه محرم بر شما وعاشقان حسين تسليت عرض مينمايم)

 

اس ام اس ماه محرم

 

اردوي محرم به دلم خيمه به پا كرد
دل را حرم و بارگه خون خدا كرد

 

اس ام اس ماه محرم

 

محرم آمد و ماه عزا شد
مه جانبازي خون خدا شد
جوانمردان عالم را بگوييد
دوباره شور عاشوار به پا شد

 

اس ام اس ماه محرم

 

حسين ميا به کوفه ، کوفه وفا ندارد ...
اي به دل بسته ، قدري آهسته
کن مدارا با ، زينب خسته ...
يا حسين مظلوم ...

 

اس ام اس ماه محرم

 

يه جائيه تو دنيا همه براش مي ميرن
تموم حاجتا رو همه از مي گيرن
بين دو نهر آبه ، يه سرزمين خشکه
شميم باغ و لاله اش خوشبو ز عط مُشکه
شباي جمعه زهرا زائر اين زمينه
سينه زن حسينه ، يل ام البنينه ...

 

اس ام اس ماه محرم

 

دوست دارم هر چي دارم بدم به راه تو حسين
تا که سينه خيز بيام ميون بين الحرمين

 

اس ام اس ماه محرم

 

السلام اي وادي کرببلا
السلام اي سرزمين پر بلا
السلام اي جلوه گاه ذوالمنن
السلام اي کشته هاي بي کفن

 

اس ام اس ماه محرم

 

کاش بوديم آن زمان کاري کنيم
از تو و طفلان تو ياري کنيم
کاش ما هم کربلايي مي شديم
در رکاب تو فدايي مي شديم
السلام عليک يا ابا عبدالله ...

 

اس ام اس ماه محرم

 

كربلا لبريز عطر ياس شد. . . .نوبت جانبازي عباس شد

 

اس ام اس ماه محرم

 

ديباچه ي عشق و عاشقي باز شود
دلها همه آماده ي پرواز شود
با بوي محرم الحرام تو حسين
ايام عزا و غصه آغاز شود

 

اس ام اس ماه محرم

 

نازم آن آموزگاري را که در يک نصف روز
دانش‌آموزان عالم را همه دانا کند
ابتدا قانون آزادي نويسد بر زمين
بعد از آن با خون هفتاد و دو تن امضا کند

 

اس ام اس ماه محرم


دل را اگر از حسين بگيرم چه كنم
بي عشق حسين اگر بميرم چه كنم
فردا كه كسي را به كسي كاري نيست
دامان حسين اگر نگيرم چه كنم

 

اس ام اس ماه محرم

 

گويند كه در روز قيامت علمدار شفاعت زهراست . . . علم فاطمه دست قلم عباس است.

 

اس ام اس ماه محرم

 

پرسيدم از هلال چرا قامتت خم است ؟
آهي کشيد و گفت ماه محرم است...

 

اس ام اس ماه محرم

 

باز محرم رسيد، ماه عزاي حسين
سينه‌ي ما مي‌شود، كرب و بلاي حسين
كاش كه تركم شود غفلت و جرم و گناه
تا كه بگيرم صفا، من ز صفاي حسين

 

اس ام اس ماه محرم

 

فرشته‌ها از امشب صبوي غم مي‌نوشن
دوباره اهل جنت پيرهن سياه مي‌پوشن

 

اس ام اس ماه محرم

 

با آب طلا نام حسين قاب کنيد
با نام حسين يادي از آب کنيد
خواهيد مه سربلند و جاويد شويد
تا آخر عمر تکيه بر ارباب کنيد
فرا رسيدن ماه محرم تسليت باد

 

اس ام اس ماه محرم

 

باز محرم شدو دلها شکست از غم زينب دل زهرا شکست
باز محرم شد و لب تشنه شد از عطش خاک کمرها شکست
آب در اين تشنگي از خود گذشت دجله به خون شد دل صحرا شکست
قاسم وليلا همه در خون شدند اين چه غمي بود که دنيا شکست
محرم ماه غم نيست ماه عشق است محرم مَحرم درد حسين است

 

اس ام اس ماه محرم

 

هر دم به گوش مي رسد آواي زنگ قافله ، اين قافله تا كربلا ديگر ندارد فاصله .
حلول ماه محرم ، ماه پژمرده شدن گلستان فاطمه تسليت باد . التماس دعا

 

اس ام اس ماه محرم

 

نام من سرباز کوي عترت است ، دوره آموزشي ام هيئت است . پــادگــانم چــادري شــد وصــله دار ، سر درش عکس علي با ذوالفقار . ارتش حيــدر محــل خدمتم ، بهر جانبازي پي هر فرصتم . نقش سردوشي من يا فاطمه است ، قمقمه ام پر ز آب علقمه است . رنــگ پيراهــن نه رنــگ خاکــي است ، زينب آن را دوخته پس مشکي است . اسـم رمز حمله ام ياس علــي ، افسر مافوقم عباس علي (ع)

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام آبان 1391ساعت 13:49  توسط ساناز | 
  ذیحجه محرم صفر
ش ی د س چ پ ج
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶
۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳
۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰
۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷
۲۸ ۲۹ ۳۰  
سال ۱۴۳۳ قمری

ماه مُحَرّم یا محرم‌الحرام نخستین ماه تقویم اسلامی (هجری قمری) و به اعتقاد مسلمانان از جملهٔ ماه‌های حرام است. به‌همان‌گونه که پیش از ظهور اسلام، در دوران جاهلیت، جنگ و خونریزی در این ماه‌ها ممنوع بود، محمد نیز همان را تأیید کرد.محرم نخستین ماه از ماه‌های دوازده گانه قمری و یکی از ماه‌های حرام است که در دوران جاهلیت و نیز در اسلام، جنگ در آن تحریم شده بود.

شب و روز اول محرم به عنوان اول سال قمری دارای نماز و آداب خاصی است که در کتاب مفاتیح الجنان بیان شده است.محرم، ماه حزن و اندوه و عزاداری شیعیان در قتل حسین بن علی است.

حوادث و وقایع فراوانی در ماه محرم رخ داده است که در زیر به برخی از آنها اشاره می‌شویم:

غزوه ذات الرقاع، فتح خیبر، ازدواج فاطمه و علی، ورود علی به اسلام ، نبرد کربلاتاسوعا و عاشورا و قتل حسین و اسارت خاندان حسین به کوفه و شام.

همچنین نقل است که به خلافت رسیدن عثمان، قتل محمد امین برادر مأمون عباسی، قتل جعفر برمکی و انقراض خاندان برمکی و دولت برمکیان، واقعه هولاکو و مستعصم و انقراض دولت بنی عباس در این ماه بوده است.

عروج ادریس به آسمان، استجابت دعای زکریا ، عبور موسی از دریا و غرق شدن فرعونیان در نیل و عذاب اصحاب فیل نیز در ماه محرم رخ داده است.


+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام آبان 1391ساعت 13:47  توسط ساناز | 

 Three things in life that are never certain
  سه چیز در زندگی پایدار نیستند

 


 Dreams
 رویاها
 
 Success
 موفقیت ها
 
 Fortune
 شانس
 
  
 Three things in life that, one gone never come back
  سه چیز در زندگی قابل برگشت نیستند
 
 Time
  زمان
 
 Words
  گفتار
 
 Opportunity
  موقعیت
 
 
  
 Three things in human life are destroyed
  سه چیز در زندگی انسان را خراب می کنند
 
  Alcohol
 الکل
 
  Pride
 غرور
 
  Anger
 عصبانیت
 
  
  
 Three things that humans make
 سه چیز انسانها را می سازند
 
 Hard Work
 کار سخت
 
 Sincerity
 صمیمیت
 
  Commitment
 تعهد
 
  
  
 Three things in life that are most valuable
  سه چیز در زندگی بسیار ارزشمند هستند
 
 Love
  عشق
 
 Self-Confidence
  اعتماد به نفس
 
 Friends
  دوستان
 
 
  
 Three things in life that may never be lost
  سه چیز در زندگی که هرگز نباید از بین بروند
 
  Peace
 آرامش
 
  Hope
 امید
 
  Honesty
 صداقت
 
 
 
 Happiness in our lives has three primary
  خوشبختی زندگی ما بر سه اصل است
 
 Experience Yesterday
  تجربه از دیروز
 
 Use Today
  استفاده از امروز
 
 Hope Tomorrow
  امید به فردا
 
 
Ruin our lives is the three principle

  تباهی زندگی ما نیز بر سه اصل است
 
 Regret Yesterday
  حسرت دیروز
 
 Waste Today
  اتلاف امروز
 
 Fear of Tomorrow

  ترس از فردا


+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم آبان 1391ساعت 10:52  توسط ساناز | 
وقتی ازدواج می کنیم، می خواهیم تا آخر عمر با هم باشیم و سراسر زندگی مشترک مان، عاشقانه و لذت بخش باشد اما چه تضمینی وجود دارد که پس از یک سال، ۵ سال یا بیش تر، زندگی ما خوشایند باشد؟ زندگی مشترک وقتی ادامه پیدا می کند و رضایت بخش می ماند که زن و شوهر، عاشق هم باشند و از یکدیگر حمایت کنند اما چگونه؟
عشق و حمایت، هم چون عضلات، با تمرین، قوی می شود. مهارت های ضروری زندگی زناشویی، آموختنی ست. وقتی رفتار خود را عوض می کنید یا مهارت های جدید را یاد می گیرید، عشق و دلسوزی از دست رفته، باز می گردد. در جریان فراز و نشیب های رابطه، گاهی اوقات به هم نزدیک می شویم و گاهی از یکدیگر فاصله می گیریم. معمولاً در زندگی زناشویی با گذشت زمان، احساسات رمانتیک، عشق و صمیمیت، کم می شود. وقتی این احساسات کاهش یابد، بسیاری از زن و شوهرها متقاعد می شوند که به آخر رابطه رسیده اند، در حالی که لزوماً این طور نیست.

معنای کم شدن این احساسات می تواند این باشد که شما و همسرتان تقویت نشده اید و باید رابطه ی زناشویی خود را در اولویت قرار دهید.

 در چنین مواقعی، بد نیست طوری عمل کنید که گویی همه چیز رو به راه است. گاهی اوقات اگر وانمود کنید که رابطه ی شما صمیمانه و رضایت بخش است،می توانید رفتارها و احساسات جدیدی پدید آورید.
زن و شوهر، هریک نقش مهمی در حاکم کردن عشق یا کش دادن اختلافات بازی می کنند. اگر یکی از آنان رفتار اثربخش تری پیشه کند،پاسخ های دیگری را هم تغییر خواهد داد. پس یک نفری هم می توانید رابطه را تغییر دهید. تغییرات بزرگ، از تغییرات کوچک شروع می شود. تغییرات کوچک تدریجی، می تواند رابطه ی شما را صمیمانه و رضایت بخش کند.
اولین مرحله ی ایجاد یک زندگی مشترک موفق، تغییردادن خودتان است که البته زمان می برد. ابتدا باید دید که در زندگی مشترک، نقش شما چیست و چه کاری می توانید انجام دهید تا زندگی زناشویی متفاوتی داشته باشید.
وقتی قرار است افراد، عادت های بدشان را ترک یا عادت خوبی را شروع کنند، به طور معمول می گویند:« نمی توانیم» بسیاری از ما دوست داریم تغییراتی در زندگی مشترک مان بدهیم و در توجیه این که چرا این تغییرات را ایجاد نمی کنیم، می گوییم:« دوست دارم آن را تغییر دهم اما مثل این که نمی توانم.» وقتی تغییرات مطلوب را ایجاد نمی کنیم، در حال مقاومت هستیم. ما برای شکستن مقاومت خود در برابر تغییر، ابتدا باید مشخص کنیم که می خواهیم چطور واکنش نشان دهیم.
ببینید چطور می توانید عزم خود را جزم کنید تا تغییر مثبتی در زندگی مشترک تان ایجاد کنید. بنابراین مسأله« آیا می توانم» نیست، بلکه«آیا می خواهم» است. اگر انگیزه ی کافی داشته باشید، می توانید اوضاع را تغییر دهید.
با تهذیب نفس می توانید مقاومت خود را در برابر تغییر بشکنید. ورزش و آرامش، به شما در تهذیب نفس کمک می کند. زن و شوهرهایی که اهل ورزش هستند، غذای سالم می خورند و زمانی را به مراقبه اختصاص می دهند، حال خوبی دارند و خوش رو به نظر می رسند و فشارهای زندگی را نیز بهتر اداره می کنند.
هرچه خودتان را بیش تر دوست بدارید و بهتر بشناسید، محبت همسرتان را بیش تر می پذیرید و آن را بیش تر جبران خواهید کرد. مسؤولیت رفتارتان را بپذیرید و بدانید که قدرت انتخاب دارید( خطر ناقص بودن را بپذیرید)اگرچنین کنید، تغییرات مطلوب و خواستنی در زندگی مشترک تان رخ خواهد داد....
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم آبان 1391ساعت 10:42  توسط ساناز | 


اعتماد به نفس برای انسان مثل بنزین برای ماشین است. صبح که از خواب بلند می شویم و بیرون می رویم، برای خرید بلیت مترو و اتوبوس و معاشرت با آدم های جامعه باید گفت و گو کنیم. در رستوران باید بتوانیم بگوییم مثلا غذای من شور است و آن را عوض کنید. در بانک جرأت دفاع از نوبتمان را داشته باشیم و نگذاریم حقمان را بگیرند. باید بتوانیم به طرفمان بفهمانیم که وقت من همانقدر عزیز است که وقت شما برایتان اهمیت دارد.

رابطه موفق

در مساله انتخاب همسر هم کسی که اعتماد به نفس ندارد، به دنبال یک آدمی می گردد که به او اعتماد به نفس بدهد. همیشه در خواستگاری و خواستگارهایش دنبال کسی می گردد که خیلی او را بستاید. به همین دلیل خیلی از فرصت هایش را از دست می دهد چون کسی او را نمی ستاید.

یکی از خطرهایی که یک آدم خود کم بین را تهدید می کند، این است که خیلی چیزها را بیهوده در قلک خود کم بینی خودش می ریزد. یعنی همه اتفاقات زندگی اش را ناشی از اتفاقاتی به حساب بیاورد که همان توهم خودکمبینی است.

 به یک نفر زنگ می زند و وقتی طرف دیر جواب می دهد، پیش خودش می گوید اگر فلان بودم و فلان کار را داشتم، تلفنم را زود جواب می داد.

البته ممکن است بعضی از مردم عقلشان به همین چیزها باشد، ولی اصرار بیش از حد وقایع و تعمیم دادنش به این خودکم بینی ها درست نیست؛ مثلا اگر من با لکنت زبان سخنرانی ام را انجام بدهم ولی خودم از آن راضی باشم، مردم هم کمتر آن ایراد را می بینند تا وقتی که من دائم عذرخواهی کنم و دائم اظهار شرمندگی کنم و بگویم ببخشید که اینجوری شد و نگاه مردم را به این نقص خودم متمرکز می کنم

در یک رابطه عاطفی کسی که اعتماد به نفس ندارد، باعث می شود طرف مقابل دائم بخواهد از او غصه زدایی کندکه «نه ای بابا، حالا که چیزی نشده، مهم نیست، منظورش تو نبودی.» طرفش باید دائم رفع سوء تفاهم کند و همه اینها به ضرر خودش تمام می شود.

از آدم خودکم بین اصلا بعید نیست که برای پر کردن نداشته های خودش در اعتماد به نفس و عزت نفس، برود سراغ داشته هایی که شاید خوب هم باشند، ولی ربطی به این دو ندارند. فرض کنید من تحصیلات دانشگاهی ندارم اما بروم کسی را انتخاب کنم که تحصیلات دانشگاهی دارد و فکر این را نکنم که خودم با او چطور سر کنم؟ پر کردن این نقاط با مدرک و ماشین و ساعت گران قیمت، از اصل غلط است.

اعتماد به نفس زیاد از حد هم در یک فرد باعث می شود ضعف خودش را نبیند و ناکارآمدی ها را در خودش احساس نکند. دیگر این تصور را نمی کند که امکان دارد من هم اشتباه کنم، امکان دارد خطا کنم

طبق طبق نباشد

اعتماد به نفس زیاد از حد هم در یک فرد باعث می شود ضعف خودش را نبیند و ناکارآمدی ها را در خودش احساس نکند. دیگر این تصور را نمی کند که امکان دارد من هم اشتباه کنم، امکان دارد خطا کنم. هیچ کدام از اینها را نمی بیند. خیلی اوقات آدمی که دستاوردهای کم داشته و حقارت داشته و رنج می کشیده است با به دست آوردن ناگهانی همه اینها ممکن است لبریز شود.

مانند کسی که در کنکور کارشناسی خیلی تلاش کرده و با لیساسش حسی را دارد که شاید یک نفر در دکترا آن را نداشته باشد. بعد همین فرد در خواستگاری هایش، در کارهای شخصی اش و در سایر امور دچار یک توهم می شود که اگر من فلان جا نباشم، کار می خوابد و پیش نمی رود.

در واقع فرد ارتباطش را با واقعیت از دست می دهد. معمولا هم کسی به این خودشیفته ها تذکر نمی دهد وآنها را در وهم خودشان باقی می گذارد. البته گاهی اوقات مهارت تام داشتن در یک امر، چیز غریبی نیست. شاید یک نفر در عرصه مقاله نویسی و یادداشت، انسانی بسیار حرفه ای باشد.

اگر در این عرصه احساس خیلی خوبی به خودش داشته باشد، اصلا ایرادی ندارد اما به شرط اینکه باعث نشود بقیه را ناچیز و حقیر ببیند. درست است که او سر جایش است اما دلیل نمی شود به بقیه، مثلا در خانه و به همسرش نگاه تحسین آمیز نداشته باشد.

زندگی دو نفره مثل بازی پینگ پنگ است، حتما باید دو طرف میز آدم هایی با سطح مهارت مشابه بازی کنند وگرنه خیلی زود یکی شان خسته می شود و می رود. شما وظیفه دارید انتخاب مناسبی برای همبازی داشته باشید و در طول بازی، بدون اینکه زیادی از او ایراد بگیرید یا به او زخم زبان بزنید، برای بازی آماده اش کنید و اعتماد به نفس اش را بالا ببرید.

کاری که در مورد خودتان هم باید انجام بدهید. به این معنا که هیچ وقت با نداشته های تان و به امید دلسوزی و محبت دیگران وارد هیچ رابطه ای نشوید، ضمن اینکه در مورد داشته های تان هم واقع بین باشید و به طرف مقابل تان هم این مساله را یادآوری کنید.

نیاز نیست یک نفر الزاما برای خودش و دیگران زیبایی و جذابیت یا حتی موقعیت اجتماعی خیلی ویژه ای داشته باشد بلکه باید برای کسی که با او در رابطه است همبازی مطلوبی باشد.

 

اعتماد به نفس

چطور تقویتش کنیم؟

- اول از همه باید به یک حدی از خودباوری در خودمان برسیم تا موقعیت مان در جامعه و بر اساس هدف مان را بدانیم. اینکه جایی نرویم که در آنجا نقطه ضعف های من دو برابر دیده شود. گاهی اوقات این نقطه ضعف ها را آدم ها پررنگ می کنند و گاهی اوقات مکان ها. آدم ها مورد نظر ما نیستند. منظورمان این است که من ریاضی ام در حد خیلی ساده باشد ولی بروم سر کلاس ریاضی پیشرفته بنشینم. این باعث همان اتفاق می شود. شخص می رود سر کلاسی می نشیند که از مطالب هیچ چیزی نمی فهمد. طبیعی است که این فرد خودباوری اش پایین می آید.

- چک لیست توانایی های تان را بنویسید. این کار برای رسیدن به اعتماد به نفس مبتنی بر واقعیت واجب است، ضمن اینکه این امکان را به شما می دهد تا در وقت ضرورت، بهتر و واقعی تر خودتان را معرفی کنید. شما باید این حس می توانم ها را به جاهایی که باید تسری بدهید. البته در این کار ظرفیت محیط را هم بسنجید، در یک جمع خودکم بین، کارهایی که بر اساس اعتماد به نفس بالا انجام می شود، ممکن است خودشیفتگی به حساب بیاید!

- در بعضی جاها که فکر می کنید توانش را دارید ریسک کنید.حداقل آن زمان هایی که همه چیز به شانستان بستگی دارد این ریسک را بکنید. مرور کردن خاطرات درست از موفقیت های درست، منجر می شود آدم اعتماد به نفس بیشتری برای ریسک کردن ها پیدا کند.

- باید هر از گاهی اعتماد به نفسمان را رشد بدهیم. زندگی واقعی، دائم اعتماد به نفس را مصرف می کند و آدم زرنگ باید دائم این اعتماد به نفس را شارژ کند. بخشی از آنها محصول جنگ در زندگی و بخشی حاصل تفکر در زندگی است. برای این کار باید با آدم هایی معاشرت کنیم که نکات مثبت را جلوی چشم آدم می آورند.

- بپذیریم یا به خودمان مجوز این را بدهیم که امکان دارد گاهی شکست بخوریم. آدم هایی که جرات اشتباه کردن ندارند، اضطراب و استرس بیهوده ای را تحمل می کنند که باعث می شود یا کاری را شروع نکنند یا اینکه اگر شروع کردند، ترسی بر آنها غلبه کند.

این احتمال ممکن است که در ابتدای هر راهی امکان پیچ خوردن پا وجود داشته باشد. آدم هایی که وقتی می خورند زمین، بلند می شوند و می ایستند، همان آدم های با اعتماد به نفس هستند.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم آبان 1391ساعت 22:38  توسط ساناز | 
تفاوت عشق و دوست داشتن از نگاه دکتر شریعتی!
عشق با دوری و نزدیكی در نوسان است. اگر دوری بطول انجامد ضعیف می‌شود، اگر تماس دوام یابد به ابتذال می‌كشد و تنها با ...

عشق یك جوشش كور است و پیوندی از سر نابینایی
اما دوست داشتن پیوندی خود آگاه و از روی بصیرت روشن و زلال

 

عشق بیشتر از غریزه آب می‌خورد و هر چه از غریزه سر زند بی ارزش است
دوست داشتن از روح طلوع می‌كند و تا هر جا كه یك روح ارتفاع دارد ، دوست داشتن نیز هنگام با او اوج می‌گیرد

 

عشق در غالب دل‌ها، در شكل‌ها و رنگ‌های تقریبا مشابهی متجلی می‌شود و دارای صفات و حالات و مظاهر مشتركی است
اما دوست داشتن در هر روحی جلوه ای خاص خویش دارد و از روح رنگ می‌گیرد و چون روح‌ها بر خلاف غریزه‌ها هر كدام رنگی و ارتفاعی و بعدی و طعم و عطری ویژه خویش را دارد می‌توان گفت: كه به شماره هر روحی ، دوست داشتنی هست

 

عشق با شناسنامه بی ارتباط نیست و گذر فصل‌ها و عبور سال‌ها بر آن اثر می‌گذارد
اما دوست داشتن در ورای سن و زمان و مزاج زندگی می‌كند و بر آشیانه بلندش روز و روزگار را دستی نیست

 

عشق، در هر رنگی و سطحی، با زیبایی محسوس، در نهان یا آشكار رابطه دارد. چنانچه شوپنهاور می‌گوید: شما بیست سال سن بر سن معشوقتان بیفزائید، آنگاه تاثیر مستقیم آنرا بر روی احساستان مطالعه كنید
اما دوست داشتن چنان در روح غرق است و گیج وجذب زیبایی‌های روح كه زیبایی‌های محسوس را بگونه‌ای دیگر می‌بیند

 

عشق طوفانی و متلاطم و بوقلمون صفت است
اما دوست داشتن آرام و استوار و پر وقار و سرشار از نجابت

 

عشق با دوری و نزدیكی در نوسان است. اگر دوری بطول انجامد ضعیف می‌شود، اگر تماس دوام یابد به ابتذال می‌كشد و تنها با بیم و امید و اضطراب و دیدار و پرهیز زنده و نیرومند می‌ماند
اما دوست داشتن با این حالات نا آشنا است، دنیایش دنیای دیگری است

 

عشق جوششی یكجانبه است. به معشوق نمی‌اندیشد كه كیست یك خود جوششی ذاتی است و از ین رو همیشه اشتباه می‌كند و در انتخاب بسختی می‌لغزد و یا همواره یكجانبه می‌ماند و گاه، میان دو بیگانه نا‌همانند، عشقی جرقه می‌زند و چون در تاریكی است و یكدیگر را نمی‌بینند، پس از انفجار این صاعقه است كه در پرتو رو شنایی آن، چهره یكدیگر را می‌توانند دید و در اینجا است كه گاه، پس جرقه زدن عشق، عاشق و معشوق كه در چهره هم می‌نگرند، احساس می‌كنند كه هم را نمی‌شناسند و بیگانگی و نا آشنایی پس از عشق درد كوچكی نیست
اما دوست داشتن در روشنایی ریشه می‌بندد و در زیر نور سبز می‌شود و رشد می‌كند و ازین رو است كه همواره پس از آشنایی پدید می‌آید و در حقیقت در آغاز دو روح خطوط آشنایی را در سیما و نگاه یكدیگر می‌خوانند و پس از آشنا شدن است كه خودمانی می‌شوند

 

دو روح، نه دو نفر، كه ممكن است دو نفر با هم در عین رو در بایستی‌ها احساس خودمانی بودن كنند و این حالت بقدری ظریف و فرار است كه بسادگی از زیر دست احساس و فهم می‌گریزد و سپس طعم خویشاوندی و بوی خویشاوندی و گرمای خویشاوندی از سخن و رفتار و آهنگ كلام یكدیگر احساس می‌شود و از این منزل است كه ناگهان، خودبخود، دو همسفر به چشم می‌بینند كه به پهن‌دشت بی كرانه مهربانی رسیده‌اند و آسمان صاف و بی لك دوست داشتن بر بالای سرشان خیمه گسترده است و افق‌های روشن و پاك و صمیمی ایمان در برابرشان باز می‌شود و نسیمی نرم و لطیف همچون روح یك معبد متروك كه در محراب پنهانی آن، خیال راهبی بزرگ نقش بر زمین شده و زمزمه درد آلود نیایش مناره تنها و غریب آنرا بلرزه می‌آورد
دوست داشتن هر لحظه پیام الهام‌های تازه آسمانهای دیگر و سرزمین‌های دیگر و عطر گلهای مرموز و جانبخش بوستان‌های دیگر را بهمراه دارد و خود را، به مهر و عشوه ای بازیگر و شیرین و شوخ هر لحظه، بر سر و روی این دو میزند

 

عشق، جنون است و جنون چیزی جز خرابی و پریشانی فهمیدن و اندیشیدن نیست
اما دوست داشتن، در اوج معراجش، از سر حد عقل فراتر می‌رود و فهمیدن و اندیشیدن را نیز از زمین می‌كند و با خود به قله بلند اشراق می‌برد
+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم مهر 1391ساعت 13:24  توسط ساناز | 

چهره دیدنی حشرات از نزدیك‌ترین نما


یك عكاس علمی اهل پرتغال با استفاده از روش ماكروفتوگرافی، عكس های دیدنی از حشرات در نمای بسیار نزدیك با جزئیاتی دقیق تهیه كرده است.

ماكروفتوگرافی یا عكاسی از سوژه های بسیار ریز می تواند جزئیات خیلی دقیقی از یك شییء یا موجود را در اختیار محققان قرار دهد.

«پائولو رودریگوئز» با استفاده از این روش عكاسی، تصاویر دیدنی از حشرات مختلف در ساعات اولیه بامداد و درحالیكه قطرات باران روی بدن آنها قابل مشاهده است، تهیه كرده است.در این تصاویر جزئیات ظریفی از بدن مانند پرزها، مو، ‌چشمان و سایر اندام حشرات كه با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیستند، به تصویر كشیده شده‌اند.

این عكاس برای تهیه برخی از این تصاویر بیش از 10 ساعت زمان صرف كرده است، چراكه تهیه عكس با وضوح تصویری بالا و ارائه ریزترین جزئیات در روش ماكروفتوگرافی نیازمند تنظیم دقیق نور است.

 

<
 • چهره دیدنی حشرات از نزدیك‌ترین نما
  چهره دیدنی حشرات از نزدیك‌ترین نما
 • چهره دیدنی حشرات از نزدیك‌ترین نما
  چهره دیدنی حشرات از نزدیك‌ترین نما
 • چهره دیدنی حشرات از نزدیك‌ترین نما
  چهره دیدنی حشرات از نزدیك‌ترین نما
 • چهره دیدنی حشرات از نزدیك‌ترین نما
  چهره دیدنی حشرات از نزدیك‌ترین نما
 • چهره دیدنی حشرات از نزدیك‌ترین نما
  چهره دیدنی حشرات از نزدیك‌ترین نما
 • چهره دیدنی حشرات از نزدیك‌ترین نما
  چهره دیدنی حشرات از نزدیك‌ترین نما
 
 
+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم مهر 1391ساعت 13:15  توسط ساناز |